Vad är kultur

Vad är egentligen kultur? Ungefär lika stor fråga som “vad innebär det att vara människa?”. Många förknippar kultur med det vi skulle benämna för populärkultur; såsom litteratur, konst, dans, teater, musik och dylikt. Sådant som ryms inom kulturbranschen – tillika många av er läsares intressen och yrkeskategori, vilket är fokuset för den här bloggen. 

Men jag vill ändå inleda bloggen med lite funderingar kring det större begreppet kultur. Ordet i sig har vitt skilda innebörder – alltifrån filmjölkskultur till subkultur till permakultur. Den ursprungliga betydelsen är att kultivera, odla, vilket vi ofta förknippar med andlig odling eller all mänsklig aktivitet i en vidare bemärkelse. Inom humaniora ses kultur främst som den andliga odlingen, näring för själen.

Inom samhällsvetenskaperna däremot innefattar kultur det mesta som har med samhällen, människor och levnadssätt att göra. Tänk på kulturkrockar, etnicitet, tystnadskultur, multikulturalism, kulturellt arv, kulturimperialism och kulturella uttryck – för ett urval av vad kultur kan vara. Antropologer brukar identifiera dessa fem kategorier som delar av kultur; symboler, språk, värderingar, normer och artefakter. Men det är svårt att systematisera och särskilja olika kulturer utifrån dessa kategorier, gränserna är flytande och går in i vartannat.

En annan klassisk uppdelning är kultur versus natur, särskilt i västerländskt tänkande har detta varit grunden för många dualiteter. Kulturen, som är det som människan har skapat, står över naturen, det vilda och otämjda. Kultur står även för exemplevis män, hårt, västerländskt, logik. Medan natur är kvinnor, mjukt, icke-västerländskt, ologiskt. 

Även om vår samtid är i ett postkolonialt skede finns ändå dessa föreställningar kvar under ytan. Jorden kallas fortfarande för Moder Jord, inte Fader Jord, de västerländska gudarna är fortfarande en Han och rasistiska idéer om den vite mannens överlägsenhet florerar ännu. 

Till och med naturen ses som underställd oss människor, jorden med alla dess tillgångar finns till för människans behov i första hand. Men naturen och kulturen går hand i hand, vi behöver naturen för att kunna bibehålla kulturen. Med andra ord behöver vi bli bättre på att ta hand om naturen, inte bara försöka tämja den. I vår samtid kan det innebära alltifrån att köpa mindre plast, välja miljövänlig transport såsom tågfrakt, eller att hemestra och njuta av den kulturella underhållning som finns på hemmaplan. 

Det sistnämnda vore till stort stöd för oss som är aktiva inom kulturbranschen här i Sverige, särskilt i tider som dessa. Hur resonerar ni kring natur versus kultur, olika tolkningar av kulturer och kulturella yttringar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *