Pandemi & kultur

Det kulturella kontexten i tider som dessa är viktiga för att lyckas bättre i kristider. Olika kulturer möter förändringar på olika sätt. Kulturer finns inte bara i samhällen som sådana. Kulturer finns överallt från den egna familjen som bär kulturella aspekter som identifierar just de själva som familj, till hela nationer.

Kultur är något svårt att definiera men det kan sägas vara en samling om normer, symboler, ritualer som utförs av en grupp människor som identifierar sig själva med varandra. Det är här skillnaderna uppstår. För att tydliggöra ännu mer vad kultur innebär, tänk dig själv på ditt arbete. Det finns säker en kultur som präglas i organisationen. Det kanske handlar om sättet att uppföra sig, hur man talar med kunder, hur man bemöter varandra vid kaffeautomaten, vilka kläder man bär (på tal om det, kolla detta: https://www.deccanchronicle.com/150412/lifestyle-offbeat/article/office-employees-worked-naked-month-social-experiment). Kulturen kan också förändras och bli en egen kultur även inom företaget. Små grupper kan skilja sig åt i sin kultur, det kanske ni känner igen, ena enheten är inte lik den andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *